Feriecenter Fyrklit er i dag ferielejligheder med hotelstatus, og er i øjeblikket i gang med en omfattende renovering af klimaskærmen og tekniske instalationer.

Når dette arbejde er afsluttet ultimo 2015, vil Fyrklit ændre status til helårsboliger uden bopælspligt pr. 1 januar 2016. Med denne statusændring, kan ejerne fremover vælge, hvorvidt de ønsker at udleje, eller selv disponere over lejligheden. Ligeledes kan ejerne selv foretage ændringer, herunder møblering i lejligheden.

Fyrklits 164 lejligheder er individuelt ejet af såvel virksomheder som private. Hertil kommer 12 hotelværelser, der indgår i Fyrklits drift sammen med restaurant, café, kursus og konferencefaciliteter.

Ejerforeningen Fyrklit ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling.

Fyrklit formidler ikke salg af lejligheder. Dette varetages af ejendomsmæglere eller ejerne selv.

Stueplan
Stueplan
Stueplan
1. Sal
1. sal

Køb/salg af lejligheder

Varetages af ejerne selv samt af nedenstående ejendomsmæglere.

EDC  
NYBOLIG